DANH MỤC SẢN PHẨM

Hộp trà vuông

Giá: Liên Hệ

Hộp bánh vuông cao

Giá: Liên Hệ

Hộp sữa 400gr

Giá: Liên Hệ

Hộp sữa 900gr

Giá: Liên Hệ

Thùng 18 lít vuông

Giá: liên hệ VNĐ

Hộp 0.3 lít

Giá: Liên Hệ

Hộp sơn 5 lít có in

Giá: Liên Hệ

Hộp trà ống giấy

Giá: Liên Hệ

Thùng tròn 18 lít

Giá: Liên Hệ

Thùng tròn 10 lít

Giá: Liên Hệ